Bulong Đầu Bông

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

Giá bán: Liên hệ
Size ren: M6-M20
Bước ren: 0.8/1.0/1.25/1.5/2.0/2.5/3.0
Vật liệu: Thép, Inox

LIÊN HỆ