Ốc rút, Tán rút
Ốc rút, Tán rút, ốc rút M6, Tán rút M6
Ốc rút, Tán rút
Ốc rút, Tán rút, ốc rút M6, Tán rút M6

ỐC RÚT, ECU RÚT, TÁN RÚT M3, M4, M5, M6, M8, M10

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

Tên sản phẩm Tán rút, Ốc rút
Kích thước M3, M4, M5, M6, M8, M10
Vật liệu Thép, Inox 304
Màu sắc Trắng, Vàng
Hotline 0565 001 008
Email sales1@daiphongsimex.com
Website https://daiphongsimex.com/

LIÊN HỆ